obrázek

ZŠ A MŠ NECHVALÍN

„I MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA MÁ CO NABÍDNOUT“


Aktuality


Ředitelství ZŠ a MŠ oznamuje, že ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ se uskuteční v úterý 17.4.2018 ve 13:30.

_________________________________________________________________

Nabídka práce

 

pozice: učitelka MŠ (úvazek 0,56) + školní asistent (úvazek 0,5) - čerpáno z dotací, konec v září 2018

 

požadované vzdělání: dle zákona o pedagogických pracovnících

 

kontakt: tel. 518 618 242

 

 mail zsnechvalin@seznam.cz

 

 


____________________________________________

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol a mateřských škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

Program je realizován již 16 let. Za tuto dobu se stal již tradiční součástí výchovy ke zdraví a děti mladšího školního věku tak mají možnost se dlouhodobě a systematicky seznamovat s problematikou zubního zdraví. Program má podporu MŠMT ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky, MZ ČR a Kanceláře WHO v ČR. Velmi si této spolupráce vážíme.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

____________________________________________

Naše škola je zapojena do projektů "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol"

Od září letošního roku se školy v České republice zapojují již šestým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Co je to evropský program Mléko do škol?

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.

_________________________________________________________________________

Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, číslo výzvy 02_16_022 pro podporu pedagogů, žáků a dětí ZŠ a MŠ šablony I, reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004692.

 

Projekt byl zahájen 1. 2. 2017, předpokládané ukončení projektu 31. 12. 2018. Celková částka 441.897,- Kč bude v průběhu dvou let čerpána na následující aktivity:

 

- školní asistent - personální podpora MŠ

 

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)

 

- Vzdělávání ped. pracovníků MŠ (Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)

 

- Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)

 

- Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi

 

- Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

 

- Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)

 

- Sdílení zkušeností pedagogů různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)

 

- Tandemová výuka na ZŠ

 

- Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Fotogalerie

 zvětšit

[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.